Контакти

Марио Каменов
Директор на Център за продължаващо и професионално обучение

стая № 407
тел.: +359 2 401 58 20
моб.: +359 888 415 144
е-mail: mkamenov@vuzf.bg