Разяснение по публична покана № 3/27.09.2013 г.

Във връзка с постъпило запитване, публикуваме разяснение по публична покана № 3/27.09.2013 г. – „Провеждане на обучение по използване на ИКТ, Английски език и специализирано професионално обучение с 4 обособени позиции.“

От тук можете да изтеглите разяснението: Raziasnenia